Categorie Archief Payroll

doorKoos Willems

Proeftijd

Dit mag wel en niet tijdens een proeftijd

Afspraken over proeftijd met nieuwe werknemer

Gaat u een nieuwe medewerker aannemen? Dan kunt u met deze persoon een proeftijd afspreken. Wat de wetten en regels van zo’n proeftijd precies zijn, vertellen we in dit blog.

Een periode van kennismaken

De proeftijd is een periode van kennismaken. Zowel u en uw collega’s als de nieuwe medewerker kunnen elkaar leren kennen. U kijkt of de nieuwe medewerker bij het bedrijf past, en de nieuwe medewerker kijkt of de nieuwe baan bij hem of haar past. Tijdens de proeftijd mag door zowel de medewerker als door u als werkgever de arbeidsovereenkomst per direct opgezegd worden. De proeftijd is alleen geldig wanneer die schriftelijk is vastgelegd. Dit kan in de arbeidsovereenkomst zijn, maar ook in een cao staan of vastgelegd zijn in het huishoudelijk reglement. Een mondelinge afspraak over een proeftijd is niet geldig.

Duur van de proeftijd

De duur van de proeftijd wordt vooraf afgestemd en duur een of twee maanden.
Maximaal een maand bij:

  • Tijdelijke arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar
  • Tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder einddatum

Maximaal twee maanden bij:

  • Vast dienstverband
  • Tijdelijke arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer

In de cao mag schriftelijk afgeweken worden van de duur, maar hij mag niet langer zijn dan 2 maanden. De proeftijd gaat in op de eerste werkdag. Wanneer de medewerker bijvoorbeeld op 15 juli begint, eindigt de proeftijd op 14 augustus bij een duur van 1 maand.

Ontslaan tijdens de proeftijd

Tijdens een proeftijd gelden er speciale regels op het gebied van ontslag. De medewerker mag per direct ontslag nemen, maar u mag het nieuwe personeelslid in de proeftijd ook per direct ontslaan.

Wanneer u nieuwe medewerkers aanneemt, komen daar flink wat administratieve werkzaamheden bij kijken. Wilt u deze administratie uit handen geven, maar wel nog zelf bepalen welke werknemers u aanneemt? Dan is payrolling wellicht iets voor u! Neem contact op, wij helpen u met het vinden van een geschikt payrollbedrijf bij u in de buurt.

doorKoos Willems

Zo stelt u een perfect personeelsdossier op

Ontdek het belang van een personeelsdossier

Heeft u uw personeel niet ondergebracht bij een payrollbureau? Dan is het aan u, uw boekhouder of een medewerker in de personeelsadministratie perfecte personeelsdossiers op te stellen. Een personeelsdossier bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Het individuele personeelsdossier
  2. Het salarisdossier
  3. Het collectief personeelsdossier

Maar welke informatie moet er nou precies opgeslagen worden in die verschillende onderdelen? Waarom is het belangrijk over al deze (soms erg persoonlijke) informatie te beschikken? Lees het in dit blog en ontdek de voordelen van payrolling en of het verstandig is over te stappen op payroll.

Waarom is een personeelsdossier belangrijk?

Het beschikken over correcte personeelsdossier is niet voor niets wettelijk verplicht. Zo is het voor zowel uw eigen organisatie, uw personeelsleden als de Belastingdienst duidelijk wat er met wie is afgesproken. Wil een medewerker ontslag nemen? Wordt iemand plotseling ontslagen? Of functioneert iemand niet naar behoren? Dan kan een helder personeelsdossier inzicht geven in de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever.

Sla deze informatie op in het individuele personeelsdossier

De naam zegt het al: in het individuele personeelsdossier slaat u alle persoonlijke gegevens van een werknemer op. Denk aan de naam, het adres, de geboortedatum en het CV. Ook wordt de arbeidsovereenkomst opgenomen in dit deel. Hierin staat de complete rechtspositie vastgelegd. Van de arbeidstijden tot de pensioenvoorziening. Ook het functioneren van de medewerker wordt in dit deel vastgelegd.

Voeg deze informatie toe aan het salaris- en collectief dossier

In het salarisdossier is opgenomen wat het loon is van de betreffende werknemer, inclusief toeslagen, onkostenvergoedingen, bonusregelingen en eventuele uitkeringen en subsidies. Ook de correspondentie met de Belastingdienst aangaande deze werknemer wordt opgenomen in dit onderdeel. Zo is eenvoudig terug te vinden wat er precies is afgesproken over het salaris. Het enige dat nog overblijft voor het collectief personeelsdossier zijn ziekmeldingen en verlofregistraties. Zo is direct duidelijk wanneer welke medewerker wel en niet werkt.

Besteed personeelsdossiers uit aan een payrollbureau

Voelt u er niets voor bovenstaande zaken steeds zelf bij te moeten in een personeelsdossier? Ga dan op zoek naar een payrollbedrijf dat dit voor u kan doen. Zij stellen niet alleen personeelsdossiers voor uw werknemers op en passen deze tijdig en correct aan, zij verzorgen ook meteen de gehele salarisadministratie. U hoeft zich dus ook niet meer bezig te houden met de loonbetalingen. Die verzorgt het payrollbedrijf namelijk, als juridisch werkgever over uw personeel! Heeft u interesse in payroll? Laat die personeelsdossiers dan voortaan verzorgen door een bewezen payrollbedrijf!